در حال فراخوانی آگهی های بیشتر ...
زمانی که قویترین بلندگو را داشته باشید، لازم نیست فریاد بزنید!

نیازمندیهای بوووق

قوانین و مقررات

با توجه به اینکه سایت نیازمندیهای بوووق بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نماید، لذا رعایت کلیه قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران و قانون جرائم رایانه ای ضروری می‌باشد.
موضوع ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه ای به صورت زیر آمده است:

 

الف) محتوای علیه عفت و اخلاق عمومی

۱-  اشاعه فحشاء و منکرات (بند۲   ماده۶ ق. .م)

۲-  تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یادعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی (بند ب ماده ۱۵  قانون ج.ر  و ماده ۶۴۹ ق.م.ا))

۳-  انتشار، توزیع ومعامله محتوای خلاف عفت عمومی (مبتذل و مستهجن) (بند۲  ماده۶ ق.م وماده ۱۴ قانون ج.ر)

۴-  تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا تطمیع افراد به دستیابی به محتویات مستهجن و مبتذل ( ماده ۱۵  قانون جرایم رایانه ای)

۵-  استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن ومرد) در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی. (بند۱۰ ماده۶ ق.م)

 

ب) محتوای علیه مقدسات اسلامی

۱-  محتوای الحادی و مخالف موازین اسلامی (بند۱ماده۶ ق.م)

۲-  اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن (بند ۷ ماده۶ ق.م وماده ۵۱۳ ق. م.ا)

۳-  اهانت به هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) ( ماده ۵۱۳ ق. م.ا)

۴-  تبلیغ  به نفع حزب گروه یا فرقه منحرف ومخالف اسلام (بند۹  ماده۶ ق.م)

۵-  نقل مطالب از نشریات ورساناها واحزاب و گروههای داخلی و خارجی منحرف ومخالف اسلام به نحوی که تبلیغ ازآنها باشد. (بند۹  ماده۶ ق.م)

۶-  اهانت به امام خمینی(ره) وتحریف آثار ایشان (ماده۵۱۴ ق .م.ا)

۷-  اهانت به مقام معظم رهبری (امام خامنه ای) وسایر مراجع مسلم تقلید (بند ۷  ماده۶ ق.م)

 

ج) محتوای علیه  امنیت وآسایش عمومی

۱-  تشکیل جمعیت، دسته، گروه در فضای مجازی (سایبر) باهدف برهم زدن امنیت کشور (ماده ۴۹۸ ق.م..ا)

۲-  هر گونه تهدید به بمب گذاری (ماده ۵۱۱ق.م..ا)

۳-  محتوایی که به اساس جمهوری اسلامی ایران  لطمه وارد کند (بند۱  ماده۶ ق.م)

۴-  انتشار محتوی  علیه اصول قانون اساسی. (بند۱۲   ماده۶ ق.م)

۵-  تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران (ماده۵۰۰ ق .م.ا)

۶-  اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه به ویژه ازطریق طرح مسائل نژادی وقومی (بند ۴  ماده۶ ق.م)

۷-  تحریک یا اغوای مردم به جنگ و کشتار یکدیگر (ماده ۵۱۲ ق.م.ا)

۸-  تحریک نیروهای رزمنده یا اشخاصی که به نحوی ازآنها در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان ، فرار، تسلم یا عدم اجرای وظایف نظامی (ماده۵۰۴ ق.م..ا)

۹-  تحریص وتشویق افراد وگروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت ومنافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج از کشور (بند۵   ماده۶ ق.م)

۱۰-  تبلیع به نفع گروهها وسازمانهای مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران (ماده۵۰۰ ق .م.ا)

۱۱-  فاش نمودن وانتشارغیر مجاز اسناد و دستورها ومسایل محرمانه و سری دولتی وعمومی (بند ۶  ماده۶ ق.م ومواد ۲و۳ ‌قانون  مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی وماده ۳ قانون ج.ر)

۱۲-  فاش نمودن وانتشار غیر مجاز اسرار نیروهای مسلح (بند ۶  ماده۶ ق.م)

۱۳-  فاش نمودن وانتشار غیر مجاز نقشه و استحکامات نظامی (بند ۶  ماده۶ ق.م)

۱۴-  انتشار غیر مجاز مذاکرات  غیرعلنی مجلس شورای اسلامی (بند۶   ماده۶ ق.م)

۱۵-  انتشار بدون مجوز مذاکرات محاکم غیرعلنی دادگستری وتحقیقات مراجع قضایی(بند ۶  ماده۶ ق.م)

۱۶-  انتشار محتوایی که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد.

 

د) محتوای علیه مقامات ونهادهای دولتی و عمومی

۱-  اهانت و هجو نسبت به مقامات، نهادها و سازمان های حکومتی و عمومی. (بند۸  ماده۶ ق.م ومواد ۶۰۹و۷۰۰ق.م.ا)

۲-  افترا به مقامات، نهادها وسازمان های حکومتی و عمومی. (بند۸   ماده۶ ق.مطبوعات و۶۹۷ ق.م.ا)

۳-  نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه مقامات، نهادها وسازمانهای حکومتی.(بند۱۱  ماده۶ ق.م و ۶۹۸ ق.م. ا)

 

ه) محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود ( محتوای مرتبط با جرایم رایانه ای)

۱-  انتشار یا توزیع ودر دسترس قراردادن یامعامله داده ها یانرم افزارهای که صرفاً برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار  می رود. ( ماده ۲۵  قانون ج.ر)

۲-  فروش انتشار یا در دسترس قراردادن غیرمجاز گذر واژه ها وداده هایی که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی دولتی یاعمومی رافراهم می کند. ( ماده ۲۵  قانون ج.ر)

۳-  انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای، تحریف واخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای ومخابراتی. ( ماده ۲۵  قانون ج.ر)

۴-  آموزش و تسهیل سایر جرایم رایانه ای. (ماده۲۱   قانون ج.ر)

۵-  انتشار فیلتر شکن ها وآموزش روشهای عبور از سامانه های فیلترینگ (بند ج ماده ۲۵  قانون ج.ر)

۶-  انجام هرگونه فعالیت تجاری واقتصادی رایانه ای مجرمانه مانند شرکت های هرمی.(قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور وسایر قوانین

 

ز) محتوای مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی

۱-  انتشار وسرویس دهی بازی های رایانه ای دارای محتوای مجرمانه (مواد مختلف ق. م.ا و  قانون ج.ر)

۲-  معرفی آثار سمعی وبصری غیر مجاز به جای آثار مجاز. (ماده ۱ قانون نحوه مجازات.اشخاصی که در امور سمعی وبصری فعالیت غیر مجاز دارند)

۳-  عرضه تجاری آثار سمعی وبصری  بدون مجوز وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی (ماده ۲ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند)

۴-  تشویق وترغیب  به نقض حقوق مالکیت معنوی (ماده ۱ قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزار های رایانه ای وماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیکی)

 

 و)  محتوایی که تحریک،ترغیب ،یا دعوت  به ارتکاب جرم می کند( محتوای مرتبط با  سایرجرایم)

۱-  انتشار محتوی حاوی تحریک،ترغیب ،یا دعوت به اعمال خشونت آمیز وخود کشی(ماده ۱۵  قانون ج.ر)

۲-  تبلیغ وترویج مصرف موادمخدر، موادروان گردان وسیگار (ماده ۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات ۱۳۸۵)

۳-  باز انتشار و ارتباط (لینک) به محتوای مجرمانه تار نماها ونشانی های اینترنتی مسدود شده، نشریات توقیف شده و رسانه های وابسته به گروهها و جریانات منحرف و غیر قانونی.

۴-  تشویق  تحریک وتسهیل ارتکاب جرائمی که دارای جنبه  عمومی هستند از قبیل اخلال در نظم،‌ تخریب اموال عمومی، ارتشاء اختلاس، کلاهبرداری، قاچاق موادمخدر، قاچاق مشروبات الکلی و غیره. ( ماده ۴۳ ق.م.ا)

۵-  تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر (بند ۳  ماده۶ ق.م)

 

شرایط مشاهده و استفاده از آگهی‌ها

هرگونه استفاده از نیازمندیهای بوووق به معنی پذیرفتن شرایط مندرج در این سایت است. نیازمندیهای بوووق هیچ توافقی با کاربران خارج از این شرایط ندارد. شرایط زیر مربوط به کسانی است که به هر شکلی از آگهی‌های منتشر شده‌ٔ نیازمندیهای بوووق استفاده می‌کنند.

تلاش نیازمندیهای بوووق ، نشر آگهی‌ها با اطلاعات صحیح و درست است اما نمی‌تواند صحت آگهی‌ها را تضمین نماید و هیچ‌گونه تعهد یا مسئولیتی در قبال آگهی‌ها برعهده نمی‌گیرد. مسئولیت استفاده از آگهی‌های این سایت بر عهدهٔ شماست و نیازمندیهای بوووق هیچ تعهدى در قبال خسارات مستقیم، اتفاقى، تبعى، غیرمستقیم و کیفرى، ناشى از دسترسى و استفادهٔ شما از این سایت ندارد. نیازمندیهای بوووق هیچ قرارداد، تعهدنامه یا سندی را با آگهی‌دهندگان حقیقی یا حقوقی منعقد نمی‌کند. کاربرانِ نیازمندیهای بوووق در هر لحظه قادر به ویرایش آگهی خود هستند، بنابراین نیازمندیهای بوووق ، هیچ‌گونه مسئولیتی را در قبال هر نوع آگهی درج شده در سایت نمی‌پذیرد و صرفاً مطالب درج شده توسط کاربران را نمایش می‌دهد. مسئولیت استفاده از هرگونه متن، پیام، توضیح، اطلاعات، عکس، مشخصات تماس و موارد مشابه که به نیازمندیهای بوووق ارسال می‌شود یا در آن قرار می‌گیرد، شامل بازتولید، افشاء، مخابره، نشر و پخش آن بر عهدهٔ فرستنده اطلاعات است. نیازمندیهای بوووق مختار است هر گونه پیام، آگهی یا عکسی که به این سایت ارسال می‌کنید یا هر حساب کاربری و اطلاعات دیگری که مربوط به شما یا ایجاد شده توسط شما باشد را هر زمانی و به هر شکلی که ضروری بداند حذف نماید. مسئولیت هر لینک، مطلب و ادعایی مربوط به نیازمندیهای بوووق که به واسطه‌ٔ اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر در سایت، بلاگ یا شبکه‌های اجتماعی و باقی رسانه‌ها منتشر می‌شود، با خود این افراد است و نیازمندیهای بوووق مسئولیتی در قبال آنها ندارد. آگهی‌های نیازمندیهای بوووق با هزینه‌ٔ گردانندگان سایت جمع‌آوری، نظارت، مرتب‌سازی و توزیع شده است و حق حذف آگهی‌ها در هر زمان به ارسال‌کننده آگهی داده شده است. استفاده کننده از نیازمندیهای بوووق حق کپی‌برداری از اطلاعات آگهی‌دهنده، نوشتار و تصاویر آگهی‌های ارسال شده به نودتا را چه به شکل دستی و یا خودکار نخواهد داشت و انجام این موارد پیگرد قانونی دارد.  قوانین جمهوری اسلامی ایران بر تعبیر، تفسیر، اجرا و تأثیر این توافق‌نامه حاکم خواهند بود.


خرید خود را امن کنید

از کسانی خرید کنید که امکان ملاقات حضوری با آنها پیش از انجام معامله وجود داشته باشد. هرگز پیش از دریافت کالا هزینه‌ای پرداخت نکنید. اگر فروشنده اطلاعات شخصی یا اطلاعات حساب بانکی خود را ارائه کرد،‌ دلیل کافی برای اعتماد شما به ایشان نیست؛ ممکن است اطلاعات شخص دیگری مورد سوء‌استفاده قرار گرفته باشد. در صورت امکان، پس از خرید کالا رسید کتبی معتبر از فروشنده دریافت کنید.


بیشتر احتیاط کنید زمانیکه…

قیمت و شرایط ارائه شده بیش از حد عالی به نظر می‌رسد. فروشنده یا خریداری که بی‌دلیل و به طرزی مشکوک اطلاعات حساب بانکی شما را می‌پرسد. میخواهید مبلغ قابل توجهی به کسی که نمی‌شناسید، بپردازید. سعی کنید در محلی امن مانند پایگاه‌های پلیس یا شعب بانک‌ها قرار بگذارید.
به خاطر داشته باشید:

در خرید پستی، شما پیش از اطمینان از صحت کالا هزینه را پرداخت کرده‌اید که این مورد خالی از ریسک نیست و ما انجام آن را به هیچ عنوان توصیه نمی‌کنیم. بهتر است نقدی معامله کنید. چک و سفته ممکن است نقد نشوند. در مورد برخی کالاها بهتر است درخواست فاکتور خرید و احیاناً بسته‌بندی اولیه را از فروشنده داشته باشید. بهتر است قبل از تحویل کالا یا خودروی خود در ازای چک‌های رمزدار بانکی، با مراجعه به بانک مربوط از اصالت آن اطمینان حاصل کنید.


  ثبت آگهی رایگان